België herverdeelt inkomen het best

Nergens in Europa is het beschikbare inkomen zo gelijk verdeeld als in ons land. Dat schrijft De Standaard, dat de fiscale aangiftes analyseerde en Europese data vergeleek over het beschikbare inkomen.

Als de verdeling van het bruto-inkomen naast die van het beschikbare inkomen wordt gelegd - dus na belastingen en met sociale transfers - dan is een drastische daling te merken van de ongelijkheid in België. De 10 procent rijkste Belgen ontvingen in 2011 31,5 procent van het totaal belastbare inkomen, maar dat aandeel daalde tot 27,7 procent na afroming door de fiscus.

Nemen we alle belastingen in rekening, samen met de transfers via de sociale zekerheid – van kinderbijslag tot pensioen, dan daalt het aandeel van de 10 procent rijkste Belgen verder tot 21,10 procent van het beschikbare inkomen.

Volgens recente cijfers die de Universiteit van Essex verzamelt voor de Europese Commissie doen al die herverdelingsmechanismen de ongelijkheid in ons land met meer dan de helft dalen. Meer zelfs, nergens in de Europese Unie is het beschikbare inkomen volgens de cijfers gelijker verdeeld dan in België.