Individuele sporten steeds populairder

De populairste sport bij jongeren is en blijft voetbal. Ander ploegsporten als basket en volleybal gaan achteruit of stagneren. Maar het zijn de meer individuele sporten als dansen en fietsen die sterk aan populariteit winnen, zo is te lezen in Het Nieuwsblad.

De krant baseert zich op cijfers van professor Sportbeleid Jeroen Scheerder van de KU Leuven. Ze vormen een staalkaart van jeugdsport in clubverband in Vlaanderen: het gaat om alle leden die jonger zijn dan 19 jaar en die aangesloten zijn bij de gesubsidieerde sportfederaties in Vlaanderen.

"Uit de cijfers blijkt dat jongeren individueler worden in hun sportbeleving", zegt Scheerder. "Ze sporten liever wanneer het hen past en los van de klassieke structuur van een ploegsport."