Nederland stuurt oude parkeerboetes

Tienduizenden Belgen die de afgelopen twee jaar fout parkeerden in Nederland krijgen de komende weken hun boete. Sinds augustus 2012 werden er door problemen met de privacywetgeving geen kentekengegevens meer uitgewisseld tussen België en Nederland. Daardoor konden ook in ons land duizenden Nederlandse foutparkeerders niet worden beboet. Toch zijn de Nederlandse bedrijven nu aan de gegevens van de foutparkeerders geraakt.

Een nieuw bilateraal verdrag tussen beide landen werd al midden 2013 afgesloten, maar trad pas nu in werking. Wie dacht de dans te kunnen ontspringen door verjaring, vergist zich. De verjaringstermijn voor parkeerboetes staat in Nederland op vijf jaar.