Nieuwe bel aan overweg is veiliger

Infrabel start met de installatie van een nieuwe bel aan de spooroverwegen. Het nieuwe belgeluid is pulserend en zou veel veiliger zijn dan het huidige ononderbroken signaal. De slogan van de nieuwe veiligheidscampagne luidt: "Het geluid dat je leven redt. Als je dat hoort, moet je stoppen". Binnen anderhalf jaar zullen alle overwegen met de bel uitgerust zijn.

De nieuwe bel produceert een elektronisch, pulserend geluid dat veiliger is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat een onderbroken signaal beter wordt waargenomen dan een continu geluid. De nieuwe bel verbruikt ook minder stroom en heeft een langere levensduur. Mensen die in de buurt van een spooroverweg wonen, zullen bijna geen last hebben van het geluid, omdat het signaal minder galmend is.

In 2013 vielen er 724 dodelijke slachtoffers in het verkeer, waarvan 7 aan een spooroverweg. De eerste helft van 2014 telde al 25 ongevallen aan overwegen, waarbij er 5 dodelijke slachtoffers vielen. De installatie van een nieuw belgeluid en de bewustmakingscampagne moeten nog meer menselijk leed voorkomen. Infrabel wil samen met het BIVV het aantal verkeersdoden met de helft verminderen tegen 2020.

Op de webpagina belsignaal.be vind je nuttige informatie en veelgestelde vragen over het belgeluid en de veiligheid aan overwegen. Door middel van een interactieve kaart kan men online bekijken wanneer precies welke overweg op het spoornet wordt aangepast.