Bpost helpt in strijd tegen witwassen

De Federale Verzekering gaat samenwerken met bpost om informatie van hun ontbrekende cliënten te vergaren in het kader van de opgelegde reglementering in de strijd tegen het witwassen van kapitalen. Dat bericht La Libre Belgique vrijdag.

De banken en verzekeringsmaatschappijen moeten de identiteit van hun cliënten verifiëren door het verzamelen van een reeks precieze gegevens en een kopie van hun identiteitskaart bekomen. Voor oude contracten beschikken de maatschappijen daar niet altijd over. Tegen 2015 moet de sector wel aan de wettelijke verplichtingen voldoen.

Volgens de procedure die de Federale Verzekeringen opzet, zal een door bpost gemandateerde vertegenwoordiger zich aanbieden bij de houder van een verzekeringsproduct. Als de cliënt aanwezig is, zal de gemandateerde van bpost met de cliënt de idenificatiefiche controleren, corrigeren en vervolledigen en een foto van de identiteitskaart nemen.

Indien de cliënt afwezig is, zal hij/zij de zending op het postkantoor moeten afhalen, de aanvraag vervolledigen en een kopie van zijn identiteitskaart opsturen.