"Peeters gaf politiek nieuwe dimensie"

“We hebben als partij bewezen dat inhoud primeert op persoonlijke ambities.” Tot die conclusie kwamen CD&V-voorzitter Wouter Beke en Kris Peeters op de persconferentie over de kandidatuur van Marianne Thyssen als eurocommissaris.

Voorzitter Beke onderstreepte de belangrijke traditie van de christendemocraten in Europa en hoe die nu wordt voortgezet. Hij loofde ook Kris Peeters: “Hij geeft de Belgische politiek een nieuwe dimensie. Partijbelang gaan voor op persoonlijke ambitie.” Meteen maakte hij ook duidelijk dat Peeters zijn formateursopdracht zal voortzetten, zoals ook de koning gevraagd heeft.

Geen premierschap dus voor Peeters, maar de CD&V’er lijkt er nog weinig problemen mee te hebben: “Ik sta hier als een zeer gelukkig en tevreden onderhandelaar. Vandaag mogen we blij zijn dat er een mooi resultaat is.” Peeters benadrukte dat Thyssen de juiste vrouw op de juiste plaats is: “Iedereen is ervan overtuigd dat ze de post zal krijgen. Ze heeft een enorme dossierkennis en heeft heel wat diplomatieke skills.”