Kaart: gaat het licht in uw gemeente uit?

De finale kaart met gemeenten en elektriciteitscabines die deze winter afgeschakeld zullen worden bij mogelijke stroomtekorten is klaar. Minister van Binnenlandse Zaken Melchior Wathelet heeft ze woensdag aan de provinciegouverneurs voorgelegd. De kaart staat op de website van de FOD Economie, maar die is deze namiddag uit de lucht door de grote belangstelling. 

Bekijk hier de kaart:

Legende:

  • Alle punten op de kaart staan voor distributiecabines, die kunnen worden afgeschakeld.
  • Distributiecabines met dezelfde kleur kunnen tegelijkertijd worden uitgeschakeld.
  • Grijze distributiecabines zullen nooit worden uitgeschakeld. 
  • Zone 6 (donkerblauw) zal eerst worden uitgeschakeld, om daarna af te tellen naar 1 (lichtblauw). 

Vooravond

Komt het effectief tot een stroomtekort, dan zullen één of meerdere zones met gemeenten van over het hele land gedurende enkele uren worden afgeschakeld. Dat zal gebeuren in de vooravond, grof geschat tussen 17u en 20u. Op dat moment zijn heel wat bedrijven nog actief, terwijl huishoudens stilaan meer gaan verbruiken. Meer dan "twee à drie uur" zou een afschakeling niet duren.

In totaal zijn er zes zones, elk goed voor zowat 500 MegaWatt. De zone die als eerste wordt afgeschakeld, telt gemeenten uit zowat alle provincies, uitgezonderd West-Vlaanderen, Namen en Luxemburg. Dringt een nieuwe afschakeling zich enige tijd later weer op, dan is het aan de volgende zone. Die beurtrol moet vermijden dat telkens dezelfde gemeenten getroffen worden.

Waarschuwing

Qua timing is met netbeheerder Elia afgesproken om zeven dagen voor een mogelijke afschakeling een waarschuwing uit te sturen. Blijkt ingrijpen echt nodig, dan gaat daags voordien het federale noodplan in en komt de coördinatie in handen van de minister.

Grote steden zijn grotendeels vrijgesteld van afschakeling. Zij hebben minder afschakelbare elektriciteitscabines, maar ook de bevolkingsdichtheid is een van de criteria, aldus Wathelet. Ook de meeste Seveso-bedrijven, waar erg strikte veiligheidsmaatregelen gelden, bevinden zich in een vrijgestelde "grijze zone".