"Meer details in nieuw afschakelplan"

De gouverneurs zijn ingelicht over het afschakelplan voor komende winter. Er is nu meer duidelijkheid over hoe dat zal verlopen. “Zo is er normaal een dag op voorhand geweten of er een tekort zal zijn”, zegt VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée. Het land is bovendien opgedeeld in zes zones. “Bij geval van stroomtekort wordt zo’n zone twee à drie uur afgeschakeld. Nieuw is dat er prioriteit geldt voor sommige zones. Een zone kan dus sneller afgeschakeld worden dan een andere.” Het plan dat nu bekend is gemaakt is veel gedetailleerder dan het vorige, net omdat het risico op tekorten zo groot is. De gemeenten zullen nu heel goed weten waar de stroom tijdelijk weg kan vallen.