Ook Homans benoemt burgemeester niet

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) weigert om Damien Thiéry (MR) te benoemen als burgemeester van de faciliteitengemeente Linkebeek. Dat melden De Morgen en La Libre Belgique dinsdag.

Homans baseert zich voor haar beslissing op het advies van een rapport van de gouverneur en van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Haar voorgangers Marino Keulen en Geert Bourgeois weigerden destijds eveneens de benoeming van Thiéry.

De niet-benoeming van het Kamerlid als burgemeester gaat terug tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De vroegere FDF'er verstuurde toen, net als in 2006, de oproepingsbrieven in het Frans, in strijd met omzendbrief Peeters.

Thierry heeft 30 dagen de tijd om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. In juni verwierp die Raad van State nog definitief het beroep tegen zijn niet-benoeming. Maar later op de maand werd hij echter door de gemeenteraad opnieuw voorgedragen als burgemeester en aangesteld als aangewezen-burgemeester.

De Morgen wijst erop dat Thiéry genoemd wordt als kandidaat voor de nieuwe federale regering.