"Benoeming leraars is groot pijnpunt"

De onzekerheid van heel wat beginnende leerkrachten is groot, vaak moeten ze de ene na de andere tijdelijke job invullen. Minister Crevits erkent het als een groot pijnpunt: "Het is de bedoeling dat we een lerarenpact kunnen sluiten om de niet-benoemde leerkrachten te helpen. We moeten de eerste jaren werkzekerheid kunnen bieden, willen we het beroep van leerkracht aantrekkelijk houden. Dat staat zo uitdrukkelijk in het regeerakkoord." 

Over de uitvoering van het masterplan voor het onderwijs, is ze duidelijk: die zal gebeuren zoals afgesproken. Het feit dat N-VA de ASO-richting wil behouden, mag daarin geen obstakel vormen. "Het is een plan om de noden van het secundair onderwijs aan te pakken. Er bestaan nu enorm veel richtingen, die zullen verminderen. Er zal nog een onderscheid gemaakt worden tussen richtingen die voorbereiden op hoger onder of voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daarna zullen we bekijken hoe de scholen zich organiseren", verduidelijkt Crevits.