"Maximumfactuur kan niet in secundair"

Veel ouders eisen voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs, naar analogie met het lager onderwijs. "Zo'n maximumfactuur is onmogelijk", zegt minister Crevits. "De richtingen zijn zo verschillend dat de kostprijzen ook heel erg uiteenlopen. Terwijl er zelfs verschillen zijn in dezelfde richtingen tussen verschillende scholen."

Dat probleem wil Crevits aanpakken: "De scholen moeten in de eerste plaats transparant zijn over hun factuur. Als ouders zeggen dat het niet duidelijk is welke kosten er zijn, dan is dat fout."

Over het hogere inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs is nog geen beslissing gevallen volgens Crevits: "Er is nu overleg met alle actoren, dan pas kan het debat gevoerd worden. Het is vooral belangrijk dat er op het einde van de rit één tarief is en dus geen universiteiten die concurreren met elkaar."