Steeds meer orgaandonoren

De arme Noah heeft het helaas niet gehaald, maar steeds meer mensen zijn zich toch bewust van het belang van orgaantransplantatie. Voor het eerst zijn er nu in ons land meer mensen geregistreerd als donor dan als niet-donor. Ruim 197.000 mensen hebben zich al officieel aangegeven als donor. Dat overstijgt de 186.000 mensen die zich in het gemeentehuis lieten registreren als niet-donor.