Ook varkenssector vraagt steun EU

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) betreurt dat ondanks eerdere beloftes van de Europese Commissie om gisteren ook de toestand in de varkenssector te bespreken, er geen concrete maatregelen werden genomen om tegemoet te komen aan het Russische importverbod van land- en tuinbouwproducten uit de EU.

In normale omstandigheden vertrekt vanuit Vlaanderen en andere Europese landen voor circa 1 miljard euro varkensvlees naar Rusland. België exporteerde in 2013 voor circa 40 miljoen euro naar de Russische markt, aldus het ABS.

De landbouworganisatie hekelt de houding van de Europese instanties die wel crisismaatregelen namen voor fruit, groenten en recent zuivelproducten maar nog niet voor de varkenssector. "De schade gaat veel verder dan de vaak genoemde peren, appels, tomaten en paprika's. Menig varkens- en rundveehouder ergerde zich aan de steeds weerkerende verhalen rond het fruit", luidt het.

Het ABS wijst erop dat de varkenssector al jaren op het tandvlees zit. Bovenop de sanitaire boycot sinds januari 2014 - omwille van Afrikaanse varkenspest in Litouwen - geldt nu het algemeen Russisch invoerverbod gedurende één jaar.

De organisatie vreest dat twee derde van de 4.300 gespecialiseerde varkensbedrijven in Vlaanderen door dit debacle de boeken zal moeten neerleggen. "Met gemiddeld 2 voltijdse banen per bedrijf gaan er een kleine 6.000 rechtstreekse banen verloren. Per bedrijf zijn er 5 mensen actief in de toelevering en verwerking hetgeen nog eens 14.000 onrechtstreekse banen kan kosten. Indien er niet snel maatregelen genomen worden, vreest ABS voor 20.000 banen die dreigen te verdwijnen."

Het ABS leeft mee met alle land- en tuinbouwers die geraakt worden door de crisis en dringt uitdrukkelijk aan op een effectieve ondersteuning van alle sectoren, ook die buiten de groenten-, fruit- en zuivelbranche.