Automobilist ziet fietser te weinig

Meer dan een op de twee automobilisten (55%) erkent dat hij onvoldoende alert is voor fietsers. Maar wie zelf ook fietst, heeft wel meer aandacht voor fietsers en voetgangers. Dat blijkt uit de Mobiliteitsbarometer van VAB. De mobiliteitsclub wijst er samen met de Fietsersbond op dat het verkeer juist veiliger wordt als er meer gefietst wordt door de opgedane fietservaring.

Volgens een studie in opdracht van de Vlaamse overheid gaat nog slechts een kwart van de Vlaamse kinderen met de fiets naar school, het laagste aantal in bijna twintig jaar. Een van de redenen is de angst van de ouders voor een ongeval, maar daar willen VAB en de Fietersbond juist tegenin gaan. Automobilisten moeten meer aandacht hebben voor fietsers, vinden ze.

Ze wijzen er ook op dat respect voor fiets- en voetgangersinfrastructuur "essentieel" is. Bijna een op de twee automobilisten ziet wekelijks auto's geparkeerd op voet- en fietspad. "Deze overtreding is gevaarlijker dan velen denken." Het cijfer is opvallend, want tachtig procent van de bestuurders zegt dit echter nooit te doen.

VAB en Fietsersbond vinden ook dat de overheid meer oog moet hebben voor de veiligheid op het traject naar werk of school: 73 procent van de bevraagden vindt de fietsinfrastructuur niet veilig genoeg.