Algemene toets aan einde lagere school

De Vlaamse regering wil dat alle leerlingen op het einde van de lagere school een algemene toets afleggen. Scholen moeten op die manier in staat zijn na te gaan hoe het met hun onderwijskwaliteit gesteld is. De toets komt er omdat vanuit het secundair onderwijs vragen werden gesteld bij de kennis van leerlingen die uit het basisonderwijs komen.

Op dit moment hebben de onderwijskoepels elk hun eigen facultatieve toets. Bij het Onderwijs van Steden en Gemeenten en het GO! gaat dit om de OVSG-toets, terwijl het katholiek onderwijs de interdioscane proef hanteert. Beide facultatieve toetsen zouden de basis vormen voor één veralgemeende versie.

In onderwijskringen wordt gevreesd dat de test tot een soort centraal examen zou uitgroeien. Dat zou de deur openzetten naar een rangschikking van 'goede' en 'slechte' scholen, maar ook van het fenomeen waarbij scholen naar de test toeleven en andere zaken verwaarlozen.