Politie wil staken om pensioenregeling

De vakbonden voor het politiepersoneel hebben besloten om samen een nationale stakingsaanzegging in te dienen. Ze zijn het beu dat er nog altijd geen oplossing is voor het vervroegd pensioen

Begin juli oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het niet kon dat gewezen Rijkswachtofficieren bij de pensioenhervorming hun gunstigere leeftijdsvoorwaarde voor vervroegd pensioen konden behouden, terwijl andere officieren binnen de geïntegreerde politie pas op 62 jaar met vervroegd pensioen kunnen. Het hof vernietigde de uitzondering "voor de geïntegreerde politie" in de wet van december 2012 die de pensioenhervorming voor de overheidssector regelt.

"Alle 37.000 personeelsleden van de politie zijn de dupe van de nieuwe procedure. Dit kan voor ons niet. We hebben aangedrongen op een oplossing op korte termijn, maar die komt er niet", meldt Jan Adam, secretaris bij ACV-Politie. De vier grote politiebonden eisen een "concreet initiatief waarbij het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt nageleefd en anderzijds een herstel van de ontnomen rechten wordt gegarandeerd".