Race tegen de klok voor 100 studenten

Honderd studenten van de Katholieke Hogeschool Leuven mogen op het laatste nippertje toch deelnemen aan de herexamens. Eerst weigerde de school dat omdat ze zich te laat hadden ingeschreven voor die examens. Maar twee studenten stapten naar de raad voor examenbetwistingen en ze kregen gelijk. Daardoor krijgen alle honderd leerlingen nu een nieuwe kans, maar de examenperiode is ondertussen wel al aan de gang.