Tihange 1 kan voor de winter klaar zijn

Er is een mogelijke oplossing gevonden om het dreigende stroomtekort in de winter deels op te vangen. Electrabel wijzigt de kalender van het onderhoud aan de kernreactor Tihange 1 "opdat hij voor het begin van de winter beschikbaar zou zijn".

Afkoppelingsplan

Sinds het uitvallen van de kernreactor van Doel 4 wordt in ons land gevreesd voor een stroomtekort deze winter. Om een volledige black-out te vermijden maakte de regering een zogenaamd afkoppelingsplan, waarbij sommige delen van het land drie tot vier uur lang zonder stroom worden gezet om energie te sparen. Maar ook dat plan stelt de getroffen gemeentes en inwoners niet gerust. Risico's op overstromingen, het treinverkeer dat stilvalt, massale sterfte van de veeteelt,... De gevolgen kunnen indrukwekkend zijn zodra bepaalde gebieden in ons land worden afgeschakeld van het stroomnet. Dat blijkt uit een document van de dienst noodplanning van het Nationaal Crisiscentrum dat alle provincies hebben gekregen.

Tihange 1

Electrabel zou nu dus met een oplossing komen om een gedeelte van het dreigend tekort op te vangen. De kalender van het tienjaarlijkse onderhoud aan de kernreactor Tihange 1 wordt aangepast. Daardoor kan de reactor voor het begin van de winter beschikbaar zijn "en op die manier bijdragen aan de bevoorradingszekerheid", luidt het in een persbericht. Het onderhoud zal in twee fases plaatsvinden: de eerste fase loopt van 30 augustus tot 16 oktober. De tweede fase wordt naar de zomer van 2015 verplaatst.