Bedrijfswagen 250€ duurder door diesel

Een gelijkschakeling van de accijnzen op diesel en benzine zal een grote impact hebben op de factuur van bedrijfswagens met een dieselmotor, zo berekende Renta, de sectorfederatie voor voertuigverhuur, voor De Tijd.

De brandstoffactuur voor een gemiddelde bedrijfswagen met een dieselmotor zou volgens Renta zo'n 250 euro per jaar duurder uitvallen. Er rijden zo'n 900.000 bedrijfswagens rond met een dieselmotor. Zo zou het bedrijfsleven 225 miljoen euro extra brandstofkosten moeten betalen. Een mogelijke gelijkschakeling van de accijnzen op diesel en benzine vormt onderwerp van debat bij de formatie van een federale regering.