Formateursnota in papier tegen lekken

Formateurs Kris Peeters en Charles Michel zullen hun formateursnota vanavond rond 20 uur aan de partijvoorzitters van N-VA, CD&V en Open VLD overmaken. Door elke partij slechts één papieren kopie te bezorgen, hopen ze lekken naar de pers tegen te gaan.

Na een eerste plenaire vergadering met de centrumrechtse toponderhandelaars vandaag, toetsten Peeters en Michel hun formateursnota gisteren mondeling af bij N-VA en Open Vld. Op basis van hun opmerkingen werd de nota verder bijgeschaafd. Deze voormiddag overliepen beide formateurs de nota ook nog met hun eigen partijen, CD&V en MR, maar dat was meer een formaliteit.

Daarnaast zijn ook de resultaten van de technische begrotingswerkgroep nog in de nota opgenomen. Die kreeg eergisteren de opdracht na te gaan welke besparingsnormen kunnen worden afgesproken als het gaat om de eigen personeelsuitgaven en werkingsmiddelen van de overheid, net als in de sociale zekerheid.

Voorlopig gaat het slechts om stukjes en brokjes op de onderhandelingstafel. Wat het uiteindelijke regeerakkoord zal halen, is voorlopig af te wachten. Om verdere lekken tegen te gaan, zal de formateursnota woensdag alvast enkel in 'hard copy' naar de hoofdkwartieren vertrekken.