Zelf mosselen plukken is gevaarlijk

De wilde mosselen die bij ons op golfbrekers en havenmuren groeien, eet je maar beter niet. Ze bevatten allemaal te veel schadelijke darmbacteriën. "En dat terwijl de mosselsector veel inspanningen levert om de voedselveilighed van Zeeuwse mosselen te vrijwaren," zegt Christine Fijnaut van sectororganisatie 'Nederlandse Mosselbureau'.

Uit onderzoek blijkt dat Zeeuwse mosselen veilig zijn, terwijl aan wild geplukte mosselen vaak gezondheidsrisico's verbonden zijn. "We hebben vanuit de sector nooit gestimuleerd om producten te rapen, net omdat die niet gecontroleerd zijn", zegt Fijnaut. "Omwille van de voedselveiligheid zullen we dat ook nooit doen en dat geldt niet alleen voor mosselen, maar voor alle schaal- en schelpdieren. Het is belangrijk dat de voedselveiligheid gecontroleerd wordt en handelsbedrijven doen erg veel inspanningen om die te vrijwaren. Daarbij wordt de hele keten niet doorbroken, tot de mossel op iemands bord ligt."

De Zeeuwse mosselen bevatten wel evenveel microplastics als wilde mosselen, maar Fijnaut wijst erop dat de voedselnormen nergens overschreden worden. Dat bleek overigens ook uit de tests van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).