Coalitie wil sociale lasten kwart lager

De partijen die onderhandelen over de vorming van een federale regering willen de sociale bijdragen die de werkgevers betalen op de brutolonen van hun werknemers verlagen van 33 naar 25 procent.

Vooral MR dringt volgens de krant aan om de maatregel op te nemen in de formateursnota. De ingreep zou gekoppeld worden aan het schrappen van de bestaande RSZ-kortingen voor bedrijven. Bedoeling is dat de maatregel zo snel mogelijk wordt ingevoerd om de loonkostenhandicap weg te werken. Volgens berekeningen van het Planbureau en de Nationale Bank zou de ingreep tot 30.000 jobs kunnen creëren, maar kost die netto wel 2 miljard euro. Dat bedrag komt bovenop de 17,3 miljard euro die de zogenaamde Zweedse coalitie van MR, N-VA, CD&V en Open VLD de komende jaren moeten besparen.