Vaker lookalikes in Zaventem

De voorbije jaren werden steeds meer mensen betrapt die vermomd voorbij de identiteitscontroles op Zaventem probeerden te raken.

In 2012 werden 194 lookalikes betrapt, in 2013 ging het om 214 dubbelgangers die zich niet goed genoeg hadden vermomd. In totaal zijn op Zaventem vorig jaar 1.419 reizigers aangetroffen met een vals, vervalst, gestolen of frauduleus paspoort.

De vermommingen worden populairder doordat paspoorten almaar moeilijker na te maken zijn. Om de problemen met de lookalikes op te lossen, komt Brussels Airport volgend jaar met zes biometrische scanners. "De verhoudingen van het hoofd worden vergeleken met de foto op het paspoort en dan worden ook de vingerafdrukken vergeleken", legt Peter De Waele van de federale politie uit.