Nog struikelblokken in formatieopdracht

De gesprekken van de federale formateurs zijn van start gegaan en daarin staat de federale begroting centraal. Er werd vandaag vooral gesproken over de stijgende kosten van de vergrijzing, zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van Den Bogaert.

Ander belangrijk punt is natuurlijk de vraag wanneer de begroting in evenwicht moet zijn. Kris Peeters bleef daarover op de vlakte. 2017 is de deadline van Europa, maar echt concreet wou Peeters daar niet op ingaan.

Ondertussen zijn er nog heel wat struikelblokken die de formateurs moeten overwinnen. Zo is er discussie over de beperking van de werkloosheidsuitkering, zoals onder andere N-VA wil. CD&V is tegen. Ook over wat er met de index moet gebeuren zijn de meningen verdeeld. En dan is er nog het dossier van de nachtvluchten, dat vooral communautair van aard is.

Over de postjes is volgens Peeters nog niet gesproken, al moeten de onderhandelaars er noodgedwongen toch al werk van maken. Europa eist namelijk dat we tegen het einde van de maand bepalen wie EU-commissaris wordt.