Derde van verkochte pillen zijn generisch

Het afgelopen jaar slikten alle Belgen samen 1,749 miljard generieke tabletten. Dat is een stijging met 8,6 percent: van 1,611 miljard in 2012 naar 1,749 vorig jaar. 

Toch is die stijging in de verkoop niet gepaard gegaan met een omzetstijging. Dat besluit beroepsfederatie FeBelGen uit de cijfers van het onderzoeksbureau IMS Health. De generieken hebben in ons land met 30 pct marktaandeel bovendien nog altijd het laagste marktaandeel in de EU.

De sterke stijging tussen 2012 en 2013 heeft vooral te maken met het feit dat er in 2013 14 nieuwe generieke molecules op de markt kwamen voor merkmedicijnen waarvan het patent in de loop van dat jaar vervallen was. De stijgende verkoop vertaalde zich echter niet in een omzetstijging.

De omzet daalde zelfs met 1,3 percent, van 283 miljoen euro in 2012 naar 280 miljoen in 2013. Dat is te wijten aan de scherpere prijsdalingen op generieke middelen. De prijs van een generieke tablet daalde tussen 2011 en 2013 met gemiddeld 18 percent.  In 2011 werden nog 1.482 miljard generieke tabletten verkocht.