Elia: "Situatie Doel is ernstig"

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, geeft toe dat de situatie rond de energiebevoorradingszekerheid in België ernstig is. "Op korte termijn verwachten we geen problemen", zegt woordvoerster Barbara Verhaegen, "maar als het kouder wordt dreigt er wel een tekort aan elektriciteit". Ze reageert daarmee op het nieuws dat kernreactor Doel 4 zeker tot het einde van het jaar buiten gebruik is.

Zowat de helft van het Belgische nucleaire productiepark ligt nu uit. "Problemen dreigen vanaf eind oktober, begin november", aldus de woordvoerster. Van paniek was nog geen sprake bij de netbeheerder. "Elia gaat met de betrokken overheden overleggen over de volgende stappen", zegt Verhaegen. Volgens haar kunnen er bijvoorbeeld maatregelen genomen worden voor het optimaliseren van het netwerk, bijvoorbeeld door onderhoud te vertragen.

"Laat ons ook afwachten wat er met Doel 3 en Tihange 2 gaat gebeuren", klinkt het. Beide reactoren, goed voor zo'n 2.000 MW capaciteit, liggen al sinds het voorjaar stil wegens uitgebreid onderzoek naar haarscheurtjes. In het najaar zou een nieuwe evaluatie gemaakt worden. Een uitbreiding van het Belgische productiepark is op korte termijn niet mogelijk, geeft Elia toe. Wel werkt men aan een strategische reserve, maar die kan pas vanaf 1 november ingezet worden.