Bourgeois: “Te vroeg voor precieze cijfers”

De Vlaamse regering gaat besparen, maar ze gaat niét de hakbijl bovenhalen. Dat zei minister-president Bourgeois in de commissie begroting in het parlement. Die had hem uit vakantie laten terugroepen, omdat er zoveel doemscenario's rondgaan over de besparingsplannen van de regering. De oppositie wou precieze cijfers, maar die kregen ze niet. Daarvoor is het gewoon te vroeg, zei Bourgeois.

"We gaan in alle transparantie handelen en de Vlamingen niet behandelen als kleine kinderen", verzekerde Bourgeois. "Maar je kan niet verwachten dat de regeringsonderhandelaars medio juli al een begroting opmaken voor het volgende jaar. Dat is de mensen iets wijsmaken." Hij ontkende wel dat zijn regering de hakbijl zou hanteren. Sinds de leden van de regering-Bourgeois vorige maand de eed aflegden, circuleerden in de media al verschillende cijfers over besparingen die op til zouden staan.

Volgens Bourgeois kon van de Vlaamse regeringsonderhandelaars niet worden verwacht dat ze al in juli de begroting 2015 opmaakten. Pas in de tweede of de derde week van september komt het Planbureau met zijn economische begroting, daarna kan begonnen worden met de definitieve begrotingsopmaak, luidde het. Turtelboom vertelde hetzelfde verhaal. "Het zou onverantwoord zijn om vandaag al definitieve cijfers te geven, daar past deze ploeg voor."