Heropstart reactor kan nog lang duren

VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée staat aan de kerncentrale van Doel, waar een bijzondere ondernemingsraad aan de gang is. Ze proberen uit te zoeken wat er technisch misgelopen is met de turbine, maar natuurlijk wordt ook de saboteurskwestie besproken. Bij Electrabel verdedigen ze zich alvast door te zeggen dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot de machinekamer en de veiligheidsnormen bijzonder streng zijn. Toch zullen er nog bijkomende veiligheidsmaatregelen ingevoerd worden. Wanneer de kernreactor opnieuw kan opstarten is nog niet geweten. Electrabel gaat eerst onderzoeken hoe groot de schade aan de turbine precies is.