Delhaize laat zigeuners verdrijven

Een Leuvens rechter heeft donderdag op vraag van de lokale directie van Delhaize in Kessel-Lo op straffe van een dwangsom in kort geding een groep woonwagenbewoners bevolen te vertrekken van de weide voor het warenhuis aan de Diestsesteenweg. De groep is hierop effectief vertrokken. Dat is vernomen van de Leuvense burgemeester Louis Tobback.

"Dinsdagavond is een eerste groep van twaalf woonwagens gearriveerd en met hen had onze politie afgesproken dat ze tot volgende week dinsdag konden blijven. Delhaize ging hiermee akkoord. Die weide is eigendom van Delhaize en in het verleden heeft de warenhuisketen er al vaak woonwagenbewoners gedoogd. Toen er donderdagmorgen echter nog achttien andere woonwagens arriveerden, is Delhaize naar de rechtbank gestapt met een eenzijdig verzoekschrift om hen te doen vertrekken", zegt Tobback.

 Open Vld-Leuven eiste woensdag dat het stadsbestuur in overleg met de terreineigenaar maatregelen zou nemen om te beletten dat er zich op deze weide nog woonwagenbewoners zouden vestigen. De partij verwees bij monde van ondervoorzitter Nico Vidal naar het feit dat hun komst steeds gepaard gaat met een toename van onveiligheidsgevoelens en overlast in de buurt. In een reactie wijst Tobback erop "dat de stad in het verleden al vaak akkoorden gesloten heeft met doortrekkende woonwagenbewoners en dat die zich daar altijd aan gehouden hebben". "Als ze dat blijven doen mogen ze daar blijven staan, op voorwaarde natuurlijk dat Delhaize zich verder akkoord verklaart om dat toe te laten."

"De woonwagenbewoners hebben zich reeds voor de 3e keer op korte tijd gevestigd op de terreinen rond de Delhaize te Kessel-Lo. Deze terreinen zijn eigendom van Delhaize. Omwille van de overlast en de vele klachten van klanten en omwonenden zag Delhaize zich genoodzaakt om een procedure voor de rechtbank in te spannen om de woonwagenbewoners er toe te dwingen de terreinen te verlaten. De rechtbank heeft de woonwagenbewoners vandaag bevolen om de terreinen te verlaten", aldus Delhaize in een reactie donderdagavond.