Sabotage in kerncentrale Doel

De Kernreactor Doel 4, die een paar dagen geleden is stilgelegd, is mogelijk gesaboteerd. De turbine was stilgevallen omdat de smeerolie was weggelekt. Er zijn aanwijzingen dat een personeelslid dat oliereservoir met opzet heeft laten leeglopen.

Het FANC, het federaal agentschap voor nucleaire controle, bevestigt aan VTM NIEUWS dat sabotage één van de mogelijke pistes is. "We kunnen nog niet officieel bevestigen dat dat inderdaad zo is", zegt woordvoerder Nele Scheerlinck. "De veiligheidsinspecteurs van het FANC zijn ter plaatse gegaan. Er zijn vaststellingen gedaan en er zijn inderdaad aanwijzingen dat het oliereservoir mogelijk niet zomaar is leeggelopen door een technisch defect, maar dat er iemand daar bewust voor gezorgd heeft, maar dat zijn we aan het onderzoeken." Volgens onze bronnen zou er tot 20.000 liter olie uit het reservoir gelekt zijn.

Volgens uitbater van de kerncentrale Electrabel, die stelt dat de reactor veilig en volgens de procedures automatisch werd uitgeschakeld, deed het incident zich voor bij de leeglaatafsluiter van de smeerolietank die open stond "waarschijnlijk door een bewuste manuele handeling". Het onderzoekt nu samen met de bevoegde autoriteiten welke verdere stappen er genomen moeten worden.

Als er kwaad opzet in het spel is, gaat het parket de zaak onderzoeken.