Lichten nu ook uit op gewestwegen

Vanaf nu is het mogelijk dat u op gewestwegen zonder straatverlichting moet rijden. Eerder werd al beslist om het licht te doven op veel plaatsen op autosnelwegen na 22 uur, de overheid heeft beslist dat dat nu ook op gewestwegen kan. Maar wel alleen als er een nieuw stuk weg wordt aangelegd of als een bestaande weg vernieuwd wordt.

Dat is opvallend, want vorige maand nog waarschuwden experts voor een nieuwe piek van nachtelijke ongevallen, onder meer door de slechte wegmarkering en het doven van het licht. Automobilistenvereniging Touring pleit er dan ook voor om eerst de evaluatie van het lichtplan op autosnelwegen af te wachten. Die komt er volgend jaar aan. Het Agentschap Wegen en Verkeer zegt dat het voorbarig is om te concluderen dat er meer nachtelijke verkeersdoden zijn gevallen door het lichtplan.

Het is nog niet duidelijk hoeveel de overheid kan besparen met het doven van de lichten op de gewestwegen. Bij autosnelwegen gaat het om twee miljoen euro per jaar.