Nijpend tekort aan spoedartsen

Ons land komt maar liefst 1200 spoedartsen te kort volgens de meest recente schatting. Daardoor is op de spoeddienst vaak gewoon geen arts aanwezig. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Het gebeurt steeds vaker dat er ’s nachts geen arts te bespeuren is op de spoeddienst van Vlaamse ziekenhuizen. Het tekort is zo groot dat als de dokter van dienst ziek valt, er vaak geen vervanging is. De MUG rijdt dan niet uit en wie op de spoedafdeling komt, moet wachten op een arts die thuis wordt opgeroepen.

"Eigenijk moeten er twee spoedartsen zijn wanneer men ook nog de MUG-functie uitoefent, maar dat is vaak niet haalbaar", vertelt dokter Jan Stroobants, voorzitter van de beroepsvereniging van urgentieartsen. "Daarom is er een wettelijke regeling dat er in dat geval één spoedarts effectief aanwezig is en één dokter oproepbaar van wacht moet zijn, die binnen het kwartier in het ziekenhuis kan staan wanneer de MUG uitrukt".