Verdwijnt verhoogd kindergeld straks?

De kans bestaat dat ouders de komende jaren geen verhoogd kindergeld meer zullen krijgen in augustus. Nu krijgen ouders nog een toeslag tussen twintig en tachtig euro om de schoolkosten te betalen, de vroegere schoolpremie.

De laatste jaren was die toeslag al verminderd en de kans bestaat dat die met de hervorming van de kinderbijslag helemaal verdwijnt. Zo valt toch af te leiden uit het Vlaamse regeerakkoord. Bij het kabinet van minister Jo Vandeurzen (CD&V) zeggen ze dat er voorlopig niets verandert en dat er pas later een beslissing valt.