Aantal slachtoffers WOI fors onderschat

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen vijf keer meer Belgische burgerslachtoffers dan tot nu werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw grootschalig onderzoek.

Sinds een jaar tellen vrijwilligers het aantal namen op elk monument in elke gemeente van ons land. "En daaruit zal blij­ken dat er niet 5.000 Belgische burgers tijdens de Eerste We­reldoorlog het leven lieten, maar zeker vijf keer zoveel", zegt Piet Chielens, algemeen coördinator van het In Flanders Fields Muse­um (IFFM) in Ieper.

Het project maakt deel uit van een grootschalig onderzoek dat vandaag wordt voorgesteld als 'de Namenlijst'. Dat is een lijst van mensen die als gevolg van de Eerste Wereldoorlog het leven lieten. Het aantal soldaten- en burgerslachtoffers werd nooit precies in kaart gebracht. Alle bestaande cijfers zijn gissingen. Het onderzoek begon drie jaar geleden en zal eind 2018 grotendeels afgerond zijn, maar nu al is duidelijk dat het aantal doden dat in België viel, een stuk hoger ligt dan tot dusver werd aangenomen.

Op militair vlak zijn de resultaten nu al onthullend. Er vonden geen 50.000 Fransen de dood op Belgisch grondgebied maar meer dan 78.000. En er zijn een pak meer Duitse solda­ten gedood. Ter illustratie: van het 125ste Infanterie Regiment uit Württemberg kregen na de Slag om Langemark (21 oktober 1914) slechts vijf doden een offi­cieel graf. Maar nu blijkt dat min­stens 141 soldaten van dat regi­ment daar de dood vonden.