Strenge beveiliging met WOI-herdenking

De herdenking van de Duitse inval in ons land, maandag precies honderd jaar geleden, gaat gepaard met een hele reeks staats- en regeringsleiders die ons land bezoeken. Koning Filip en koningin Mathilde zullen het gezelschap krijgen van onder andere prins William en Kate. Samen zullen ze plechtigheden in drie steden bijwonen. Meer dan 600 agenten moeten hun veiligheid garanderen. 

De forten van Luik

Naast William en Kate zullen ook de Spaanse koning Felipe, de Franse president Hollande en de Duitse president Gauck rond elf uur naar Luik afzakken. De forten van Luik kwamen als eerste in het vizier van de Duitsers, nadat koning Albert I geen vrije doorgang wou geven aan het Duitse leger. De forten groeiden uit tot het symbool van het Belgisch verzet in de aanvangsfase van de oorlog.

De ceremonie zal plaatsvinden bij het Herdenkingsmonument voor de Geallieerden, in de wijk Cointe. Daar is geen plaats voor een grote massa volk, dus zal de meerderheid van het publiek alles via grote schermen moeten volgen. De hoogwaardigheidsbekleders zullen samen lunchen in het Luikse provinciehuis, om rond 15 uur een ceremonie in het stadhuis bij te wonen.

Leuven: een van de zwaarst getroffen steden

Tweede halte van de dag is Leuven, een van de steden die het zwaarst getroffen werd in WO I. Om 16u30 ontvangt burgemeester Louis Tobback het gezelschap in het stadhuis. Ook de universiteit wordt bezocht in het bijzijn van rector Rik Torfs. Een van de zwaarste klappen voor Leuven na de Duitse inval was de vernietiging van de universiteitsbibliotheek, waarbij ontelbare werken verloren gingen. Het bezoek aan Leuven wordt afgerond met het leggen van bloemen bij het oorlogsmonument op het Martelarenplein.

Kate en William op balkon in Bergen

De dag wordt afgesloten in Bergen, op initiatief van de Britse regering. Zij willen in Bergen stilstaan bij het feit dat het Verenigd Koninkrijk meteen mee in de oorlog stapte bij de schending van de Belgische neutraliteit. Er is een plechtigheid op de begraafplaats Saint-Symphorien.

Omdat daar geen ruimte is voor een grote massa, zullen William en Kate rond 18u30 op het stadhuis van Bergen het volk begroeten vanop het balkon. Ook prins Harry zal daar bij zijn.

Om 19u30 start een ceremonie op het kerkhof, voor de Britten een belangrijke plaats aangezien daar zowel de eerste als de laatste gesneuvelde Britse soldaat ligt. Koning Filip en koningin Mathilde zijn ook aanwezig, net als de Britse premier David Cameron.