Ambtenaar sjoemelt met studietoelagen

Een ambtenaar van het Vlaams ministerie van Onderwijs is geschorst, omdat er sterke aanwijzingen zijn dat hij gesjoemeld heeft met de toekenning van studietoelages. De man wordt ervan verdacht dat hij dossiers manipuleerde en overheidsgeld op persoonlijke rekeningen liet storten. Het Brussels parket onderzoekt de zaak. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

“We zijn een tuchtonderzoek gestart naar een van onze ambtenaren, omdat er aanwijzingen zijn dat hij geprobeerd heeft ons elektronisch systeem te manipuleren”, vertelt administrateur-generaal Luc Jansegers van het departement Hoger Onderwijs.

De man zou meerdere rekeningen geopend hebben bij verschillende banken en daarna onder verschillende schuilnamen studietoelages van vierduizend euro aangevraagd hebben bij zijn dienst. De aanvragen kwamen daar bij de ambtenaar zelf toe, die ze daarna goedkeurde.