Proefproject rekeningrijden flopt

Het proefproject rond rekeningrijden is een flop. Twee op de drie mensen die meegedaan hebben aan het proefproject vinden dat het niet werkt, en rijden er ook niet anders door dan vroeger. Bij rekeningrijden betaal je per kilometer. Tijdens de spitsuren betaal je meer, en je betaalt ook meer om in de stad te rijden dan op de snelweg. Nu moet de Vlaamse regering beslissen wat ze ermee doet en of ze het rekeningrijden al dan niet gaat invoeren.

Slechts een kwart van de proefkonijnen is na het project gewonnen voor het systeem. 63 procent heeft het project afgeschoten. Het verkeer daalde gemiddeld met 5,5 procent, in de stad nam het met 8 procent af. Maar nog teleurstellender: het verkeer in de spits zakte met slechts 2 procent. De gebruikers van het systeem beperkten hun aantal kilometers met 3,6 procent. Het proefproject werd door de drie gewesten in België opgezet om het effect van rekeningrijden te onderzoeken. 

Verschillende tarieven moeten verkeersstromen sturen

Het proefproject liep van 17 februari tot 14 april en telde 1.187 proefkonijnen die met een speciaal meettoestel rondreden. Het toestel registreert het traject via satellieten en berekent hoeveel de afgelegde afstand aan de bestuurder kost. Dat bedrag werd afgetrokken van het budget van de proefpersonen.

De bedoeling van rekeningrijden is om de verkeersstromen beter te sturen en files te vermijden. Daarom werden er aangepaste tarieven gebruikt.  Tijdens de spitsuren (van 7 tot 9u en van 16u tot 18u) moesten de proefpersonen 9 eurocent per kilometer “betalen” voor een rit in de stad. Op autosnelwegen werd tijdens de spits 5 cent aangerekend en op de overige wegen werd  een tarief van 6,5 eurocent per kilometer gehanteerd. Wie echter buiten de spits de auto nam, reed tegen halve prijs. En tussen 22 uur en 5 uur werd er geen kilometerheffing aangerekend.

Kabinet Ben Weyts reageert pas in september

Bij het kabinet van de nieuwe minister van Mobiliteit Ben Weyts wil men pas in september reageren op de resultaten, omdat ze het rapport zelf nog moeten bestuderen. De verschillende regeringen zijn er in ieder geval nog niet uit of rekeningrijden er ook effectief komt. In het Vlaamse regeerakkoord staat letterlijk dit: “Voor personenwagens onderzoeken we of en onder welke voorwaarden op termijn en op budgetneutrale wijze een kilometerheffing of een wegenvignet kan worden ingevoerd.”

In Brussel, waar cdH mee bestuurt, uitte voorzitter Benoit Lutgen zich eerder al tegenstander van het rekeningrijden voor personenwagens. Ook Automobilistenorganisatie VAB is een tegenstander omdat ze vindt dat het project wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd is.

Lees hieronder het volledige rapport: