Uitbetaling premies renovatie loopt vast

De Vlaamse overheid slaagt er niet in om de renovatiepremies op tijd uit te betalen. Er liggen op dit moment 4.000 dossiers bij de dienst Wonen. Die 4.000 mensen hebben allemaal een brief gekregen met de belofte dat ze hun geld op tijd zouden krijgen. Maar zeker 200 aanvragers krijgen het niet binnen de vastgelegde termijn. Enkele gedupeerden hebben al een klacht ingediend bij de Vlaamse ombudsdienst.