Sven Gatz verrassing in Vlaamse regering

De drie partijen die de volgende Vlaamse regering zullen uitmaken hebben het regeerakkoord goedgekeurd op de ledencongressen. Meteen ook het moment om over de ministerposten te beslissen. Bij N-VA en CD&V gebeurde dat vlot en kwamen de verwachte namen naar buiten. Open Vld liet het langst op zich wachten en kwam met de grootste verrassingen. Annemie Turtelboom ruilt de federale voor de Vlaamse regering en wordt minister van Financiën, Begroting en Energie. Sven Gatz, die de politiek in 2011 nog vaarwel zei, wordt minister van Cultuur en Media.

N-VA-ministers

In de nieuwe Vlaamse regering krijgt Geert Bourgeois, naast het minister-presidentschap, de bevoegdheden Onroerend Erfgoed, Algemeen Beleid en Internationaal Vlaanderen.

Ben Weyts wordt bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn.

Philippe Muyters krijgt Economie, Overheidsinstrumentarium, Werk, Innovatie en Sport.

Liesbeth Homans, tenslotte, wordt viceminister-president en krijgt de bevoegdheden Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Bestuurszaken, Inburgering, Wonen, Sociale Economie, Armoede en Gelijke kansen

CD&V-ministers 

Hilde Crevits staat niet langer in voor Mobiliteit maar wordt viceminister-president en minister van Onderwijs.

Collega Jo Vandeurzen blijft op Welzijn.

Joke Schauvliege krijgt Leefmilieu, Landbouw en Ruimtelijke Ordening in haar portefeuille.

Open Vld-ministers

Annemie Turtelboom, nu ontslagnemend federaal minister van Justitie, wordt viceminister-president, en minister van Financiën, Begroting en Energie.

Sven Gatz is de grootste verrassing. Hij is momenteel directeur van de Unie van de Belgische Brouwers en wordt Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.