Leden Open Vld, N-VA en CD&V zeggen ja

Op de congressen van de Vlaamse regeringspartijen CD&V, Open Vld en N-VA hebben de leden zich achter een regeringsdeelname geschaard. Bij CD&V werd meteen ook de -verwachte- namen van de minister bekendgemaakt: Hilde Crevits viceminister-president en minister van Onderwijs. Collega Jo Vandeurzen blijft op Welzijn, terwijl Joke Schauvliege Leefmilieu, Landbouw en Ruimtelijke Ordening in haar portefeuille krijgt. Open Vld hield de namen nog even geheim.

CD&V

De opkomst voor het ledencongres was opvallend groot bij de christendemocraten. Bij vorige regeringsdeelnames volstond telkens de Schelp van het Vlaams Parlement, dit keer moest CD&V met ruim achthonderd opgedaagde leden noodgedwongen uitwijken naar de grotere Lokettenzaal.

In zijn toelichting van het regeerakkoord aan de leden onderstreepte afscheidnemend minister-president Kris Peeters uiteraard zaken als de "stroomstoot" voor de economie en de focus op "jobs, jobs, jobs", maar aan de vooravond van het centrumrechtse avontuur kregen toch vooral de sociale accenten erg veel aandacht.

"CD&V zet in op een zorgbeleid dat niemand achterlaat, ook in de toekomst", verzekerde Peeters. "Elke mens telt."

Zowat drie uur na aanvang mochten de stemkaarten dan de lucht in. Slechts een handvol opgedaagde leden stemden tegen. Peeters kreeg nog een lange staande ovatie en daarmee was de regeringsdeelname van CD&V een feit.

Open Vld

In Bozar heeft het congres van Open Vld donderdagavond het licht op groen gezet voor deelname aan de Vlaamse regering. De meer dan 500 opgedaagde leden keurden het regeerakkoord dat Open Vld met N-VA en CD&V sloot unaniem goed. Op de namen van de Open Vld-ministers in de Vlaamse regering blijft het voorlopig wachten.

Na een toelichting door voorzitster Gwendolyn Rutten, die een staande ovatie kreeg, en een uurtje vragen en antwoorden was het tijd voor de stemming en die gaf zoals verwacht groen licht.

Voorzitter Rutten maakte de namen van de nieuwe ministers nog niet bekend. "Dat is een taak die ik in eer en geweten zal vervullen", zei de voorzitster. De liberalen mogen twee ministers leveren voor de bevoegdheden Financiën, Begroting, Energie, Cultuur, Media en Brussel. Een van hen moet dus uit Brussel komen. Vrijdag leggen alle Vlaamse ministers de eed af.

N-VA

Als laatste gingen ook de tweeduizend leden van N-VA donderdagavond achter de regeringsdeelname staan. De N-VA'ers kregen het regeerakkoord voorgesteld, maar mochten ook vragen stellen aan de kopstukken. Slechts achttien leden gingen daarop in.

N-VA-voorzitter Bart De Wever trok het congres om 19.30 uur - achter gesloten deuren - op gang met de 'politieke context' waarin het regeerakkoord met CD&V en Open Vld tot stand kwam. Daarna mocht toekomstig minister-president Geert Bourgeois het akkoord zelf inhoudelijk toelichten, alvorens het woord te geven aan de aanwezige leden. Die stemden tot slot van het congres quasi unaniem in met de deelname van hun partij aan de Vlaamse regering.