Wordt dit uw Vlaamse regering?

Officieel weten we nog niet wie er in de nieuwe Vlaamse regering zal zitten, waarover CD&V, N-VA en Open VLD een akkoord sloten. In de wandelgangen circuleren natuurlijk al heel wat namen. Met wat we nu weten, maakten we deze familiefoto van de eerste regering-Bourgeois-I. 

Zeker is al dat de CD&V drie ministers levert en Open Vld twee. De N-VA krijgt vier ministers, inclusief de minister-president. Die post gaat zo goed als zeker naar Geert Bourgeois.

Bij CD&V is al bekend wie welke ministerpost krijgt. Zo behoudt Jo Vandeuzen het departement Welzijn. Joke Schauvliege blijft minister van Leefmilieu. Ze zou daar ook Ruimtelijke Ordening bij krijgen. Hilde Crevits wordt waarschijnlijk minister van Onderwijs, een post die ze al lang ambieerde. Met Welzijn en Onderwijs rijft CD&V twee grote departementen binnen.

Voor N-VA wordt Liesbeth Homans zeker minister, mogelijk van Binnenlands Bestuur. Ook Wonen en Armoede zou onder haar bevoegdheid vallen. De kans is reëel dat Philippe Muytters minister van Werk blijft. Hij zou er ook Economie bij krijgen. Ben Weyts wordt waarschijnlijk minister van Mobiliteit.

Open Vld krijgt al zeker de bevoegdheden Financiën en Media en Cultuur. De partij levert ook de Brusselse minister. Daarvoor wordt de naam van Ann Brusseel het meest genoemd. Ook de ambitieuze Els Ampe of Khadija Zamouri maken een kans. De naam van Patrick Dewael valt vaak wanneer het over de Open Vld-ministers gaat. Als hij geen Vlaamse ministerpost binnenhaalt, maken ook Bart Tommelein en Mathias De Clercq een kans.