Paul Magnette wordt minister-president

Waarnemend PS-voorzitter Paul Magnette wordt de nieuwe minister-president van Wallonië. Magnette volgt zijn partijgenoot Rudy Demotte op, die wel minister-president blijft van de Franse Gemeenschap. Gewezen Kamervoorzitter André Flahaut wordt begrotingsminister in de regering van de Franse Gemeenschap. CdH-kopstuk Joëlle Milquet wordt minister van onderwijs en cultuur in de Franse Gemeenschap.

PS en cdH sloten afgelopen vrijdag een regeerakkoord voor het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap. De PS heeft vandaag dus zijn ministers aangeduid die in die regeringen zullen zitten.

Naast Magnette komt Jean-Claude Marcourt terug als minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering. Ook Paul Furlan krijgt een verlengd verblijf in de Waalse regering, met Lokale Besturen, Wonen en Energie als bevoegdheden. Christophe Lacroix wordt minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging.

Bij de Franse Gemeenschap blijft Rudy Demotte minister-president. Demotte combineerde die functie de voorbije jaren met die van Waals minister-president. André Flahaut wordt er begrotingsminister, Isabelle Simonis wordt minister van Jeugd en Gelijke Kansen. Rachid Madrane wordt bevoegd voor Jeugdhulp, de justitiehuizen en Brussel. Jean-Claude Marcourt wordt bevoegd voor hoger onderwijs, wetenschapsbeleid en media.