Franse les voor wie nieuw is in Wallonië

De Waalse regering onder leiding van PS en cdH voorziet in haar beleidsverklaring een aantal nieuwigheden. Eén van die nieuwigheden is het verplichten van een taalopleiding Frans aan nieuwkomers en aan buitenlandse werknemers met een arbeidskaart B.

Voor buitenlandse nieuwkomers zullen de verplichte taallessen deel uitmaken van het inburgeringstraject. Bedoeling is de verplichting geleidelijk in te voeren, afhankelijk van de beschikbare middelen. Een gelijkaardige verplichting duikt ook op in het hoofdstuk over economische migratie. Zo wil de Waalse regering taallessen verplichten voor buitenlandse werknemers met een arbeidskaart B die hun arbeidsvergunning willen verlengen. Ook daar is de budgettaire realiteit bepalend voor de ambities. De invoering van de maatregel mag namelijk geen enkele budgettaire impact hebben. Net als in Vlaanderen slaat de verplichting op het aanleren van de taal en niet zozeer op de kennis ervan. Zo gaat het om een inspanningsverbintenis en niet om een resultaatsverbintenis.