Regering moet op zoek naar 17 miljard

De federale regeringsonderhandelaars moeten tegen 2019 op zoek naar zeventien miljard euro om de begroting op orde te houden. Dat blijkt uit het jongste rapport van het monitoringscomité, waarover De Tijd schrijft.

Terwijl de regering-Di Rupo er in april nog van uitging dat het federale tekort dit jaar zou uitkomen op 2,2 procent van het bbp, wordt het nu geraamd op 2,7 procent. Een verschil van 1,6 miljard euro. Zonder rekening te houden met de impact van de conjunctuur en met eenmalige gebeurtenissen moeten dit jaar nog voor 1,2 miljard euro maatregelen worden genomen.

De doelstelling voor 2015 is een structureel tekort van 1,1 procent of 4,3 miljard. Om dat te bereiken moet er worden gezocht naar zeventien miljard. Dat is een structureel overschot van 0,8 procent. Er moet dus zo vlug mogelijk worden bijgestuurd.

Voorlopig gaat het monitoringscomité er wel van uit dat de regering haar begrotingsdoelstelling die was afgesproken met Europa zal handhaven. Maar het is aan de volgende regering om daar knopen over door te hakken.