Tobback is niet van plan op te stappen

Bruno Tobback is niet van plan op te stappen als voorzitter van sp.a. Dat vertelt hij aan VTM NIEUWS, in een reactie op de interne kritiek die hij te verwerken krijgt. De Tijd publiceert een brief die 45 partijtoppers, onder wie Freya Van den Bossche en John Crombez aan Tobback hebben geschreven. Daarin uiten ze hun onvrede over de manier waarop de voorzitter de heisa rond de zigeuners in Landen heeft aangepakt.

Ze vinden de aanpak van hun voorzitter “te laks en volstrekt ontoereikend”. Als socialistisch partijleider had Tobback uitdrukkelijk afstand moeten nemen van de woorden en dader van de burgemeester van Landen, die met luide muziek probeerde een groep zigeuners te verjagen.

De brief is een motie van wantrouwen tegen voorzitter Tobback, wiens stoel sinds de verkiezingsnederlaag van 25 mei wankelt. “Ik denk dat dit over meer gaat dan Landen alleen”, zegt een kopstuk in De Tijd.

Snel partijbureau

De socialisten vragen snel een partijbureau samen te roepen en een nieuw standpunt over Landen in te nemen. Volgens voorzitter Tobback zal de problematiek van rondtrekkende woonwagenbewoners en de manier waarop sp.a daar als partij mee omgaat, “vanzelfsprekend een agendapunt zijn op het eerstvolgende partijbureau”. Dat zegt hij in een mededeling op de partijwebsite.

“Het inzetten van luide muziek als instrument om mensen weg te pesten strookt niet met de humane waarden die wij als partij verdedigen”, schrijft Tobback. Hij vraagt niettemin oog te hebben voor de context waarin dit is kunnen gebeuren.

Crombez kandidaat-voorzitter

In De Standaard noemt staatssecretaris Crombez het gedrag van de Landense burgemeester Gino Debroux symptomatisch voor de malaise binne de sp.a. “Ik heb een uitgesproken mening over hoe het anders moet. Ik engageer me dan ook voor de vernieuwingsoperatie. Dan zou het wel gek zijn om keen kandidaat-voorzitter te zijn”, klinkt het. “De boeg moet dringend om. Whatever it takes.”