Nog nooit zoveel klachten over VDAB

Het aantal klachten over de werking van de VDAB is nog nooit zo groot geweest als in 2013. Vooral werkzoekenden doen massaal hun beklag. In totaal werden 1.718 klachten opgetekend, een stijging van 22,7 procent ten opzichte van 2012. De meeste klachten gaan over een gebrekkige werking of communicatie. Dat blijkt uit het rapport Klachten­management 2013 dat De Standaard kon inkijken.

Een kwart van de verzuchtingen gaat over de opleidingen, meer specifiek over de toegang en het aanbod. 23,9 procent handelt over het te volgen traject dat soms niet meer voldoet aan de professionele vereisten. Tachtig procent van de klachten komt van werkzoekenden. Werkgevers blijken daarentegen steeds meer tevreden over de geleverde diensten. 83 klachten werden onontvankelijk verklaard. De VDAB zelf reageert niet verrast op het hoge aantal. "De dienst stimuleert de cursisten net om zoveel mogelijk klachten door te geven. Met die informatie proberen de medewerkers de dienst verder te professionaliseren en te stroomlijnen", zegt woordvoerder Bartelijne van den Boogert.