Oppositie schiet Brussels akkoord af

De zes partijen uit de Brusselse regering, Open Vld, sp.a, CD&V, PS, cdH en FDF, hebben vanmiddag hun regeerakkoord voorgesteld. Zelf spreken ze van een historisch en erg ambitieus akkoord, maar dat is de oppositie het niet mee eens. Langs Nederlandstalige kant laten N-VA, Groen en PVDA weten teleurgesteld te zijn in wat er op tafel ligt.

N-VA: “De Brusselse Vlamingen gaan erop achteruit”

"Links en rechts wordt er wat bijgestuurd maar van een echte koerswijziging is geen sprake, alle verkiezingsbeloftes ten spijt. Het is een akkoord van de stilstand". Dat zegt Johan Van den Driessche, N-VA-fractieleider in het Brussels Parlement, maandag in een eerste reactie op het Brussels regeerakkoord.

De N-VA betreurt dat de Brusselse regering niet de ambitie heeft om iets te verbeteren aan de blijvende versplintering van bevoegdheden en beleid over de 19 gemeenten. Dat is een gemiste kans, vindt Van den Driessche. “De Brusselse Vlamingen gaan er dus gewoon op achteruit".

 Voorts wordt de hervorming van de fiscaliteit in 2017 voorgesteld als een verschuiving van belastingen. De N-VA zal dit van dichtbij opvolgen, waarschuwt de fractieleider, "want deze hervorming zal toch een belastingverhoging zijn. Diegenen die bijdragen aan de Brusselse welvaart - de middenklasse en de bedrijven - worden nog meer weggejaagd".

Groen: “Flets regeerakkoord”

Groen is al minstens even vernietigend. "Als het Brussels bestuur even flets wordt als dit regeerakkoord ziet het er niet goed uit voor Brussel. De regering had een duidelijke keuze kunnen maken om de hele werkloosheid aan te pakken. Dat is niet gebeurd. Men had een ambitieus project kunnen voorstellen om Brussel meer leefbaar te maken. De nieuwe coalitie is er niet in geslaagd", zo reageert Brussels Groen-fractieleider Bruno De Lille.

"Dat de regering zegt meer economische activiteit te creëren, verdient natuurlijk applaus. Maar zonder degelijk meertalig onderwijs, gaat al die nieuwe economische activiteit niet naar de Brusselaars, " zegt Bruno De Lille. De regering schroeft de milieu-ambities ook meteen terug, stelt Groen nog. De doelstelling om de autodruk verder met 20 procent te verlagen is in dit regeerakkoord niet te vinden. "Deze coalitie riskeert de 'moeras-coalitie' te worden: vol onderling wantrouwen waardoor elk dossier komt vast te zitten. Brussel mag dan wel gebouwd zijn op een moeras, een moeras-coalitie kunnen we missen. Deze regering laat de Brusselaars in de steek", besluit De Lille.

PVDA: “Akkoord voldoet niet aan noden Brusselaars”

"Dit akkoord beantwoordt duidelijk niet aan de noden van de Brusselaars." Dat zegt PVDA-fractieleider in het Brussels parlement Michaël Verbauwhede. "Waar zijn de grote plannen voor meer duurzame werkgelegenheid voor de Brusselaars? Waar zijn de plannen om de armoede te bestrijden? Waar zijn de ambitieuze projecten voor sociale woningen?"

De werkloosheid in Brussel is hoog, de armoede neemt toe, de huurprijzen zijn onbetaalbaar, de verkeersknoop is zowat de meest dramatische van alle Europese steden... "De elementen die de toekomstige regering tot nu toe heeft vrijgegeven, beantwoorden niet aan deze sociale noden", aldus Verbauwhede. PVDA bekritiseert onder meer het feit dat de openbare huisvesting geen prioriteit is voor de Brusselse regering, ook al gaat het aantal beschikbare sociale woningen sinds 2004 constant in dalende lijn. "Het is niet door luxueuze prestigeprojecten op poten te zetten dat alle Brusselaars een dak boven hun hoofd zullen krijgen", stelt Verbauwhede.

Ook op het vlak van werkgelegenheid verandert er weinig, aldus de partij. Hoofdprobleem in Brussel is het gebrek aan jobs. "Initiatieven als de 'Jongerengarantie', de jongerenstage of een overeenkomst in de beroepsinschakelingstijd, worden voorgesteld als een oplossing, maar bieden enkel perspectief voor werk op korte termijn." Verbauwhede betreurt tot slot dat er in het regeerakkoord geen spoor is van enige jobcreatie bij de openbare diensten en de non-profitsector.