Plan voor halvering Vlaamse gemeenten

Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES) heeft een nieuwe methode ontwikkeld om te bepalen welke gemeenten het best kunnen worden samengevoegd. Het houdt daarbij minder dan de helft van de gemeenten over, melden De Standaard en Het Nieuwsblad.

De Vlaamse administratie pleitte in haar bijdrage ter voorbereiding van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voor twee bestuursniveaus: Vlaanderen en sterke (fusie)gemeenten. Want veel kleine gemeenten kunnen de taken die ze hebben niet meer alleen aan.

In een mogelijke nieuwe indeling voegt VIVES gemeenten samen waartussen veel gependeld wordt. Dat is een methode die ook in het buitenland wordt gehanteerd. Onderzoeker Stijn De Ruytter herleidt zo het aantal gemeenten van 308 naar 152. Voeren en de zes randgemeenten rond Brussel laat hij ongemoeid. Daarmee komt Vlaanderen met zijn nieuwe gemeenten in de buurt van de omvang van de Nederlandse gemeenten: gemiddeld 43.500 inwoners in een Vlaamse gemeente, tegenover 41.000 in Nederland. 

Bekijk hieronder of uw gemeente samengevoegd zou worden met omliggende gemeenten.