Vakbond laat agent 8 jaar langer werken

Het zit er bovenarms op bij de politie. Door een rechtszaak van een kleine politievakbond moeten 35.000 politiemensen nu plots later met pensioen gaan, op hun 60 of 62 jaar, in plaats van tussen 54 en 58 nu. Het Grondwettelijk Hof vindt dat iedereen langer moet werken, dus ook de politie. De andere bonden zijn razend op die ene kleine vakbond.