Diamantoorlog in Antwerpen ten einde

Peter van Calster, de opzij geschoven 'diamantprocureur' van het Antwerpse parket, wordt niet vervolgd. Het Antwerpse parket-generaal heeft de laatste klachten wegens schending van beroepsgeheim en lasterlijke aangifte tegen hem geseponeerd, schrijft De Standaard.

"Het parket-generaal heeft inderdaad beslist het onderzoek tegen Peter Van Calster te seponeren", bevestigt woordvoerder Paul Van Tigchelt in de krant. "We hebben dat vooral gedaan omdat Van Calster in zijn ondervragingen de beslissingen van de instanties die hem eerder in het ongelijk hebben gesteld, heeft erkend."

Van Calster was tot eind 2012 bevoegd voor de grote Antwerpse dossiers van diamantfraude, zoals Omega Diamonds. Hij botste echter herhaaldelijk met verschillende collega's en met toenmalig procureur-generaal Yves Liégeois. Bij de afwikkeling van de zaak tegen de bank HSBC escaleerde dat. Het parket-generaal liet onderzoeken of Van Calster schriftvervalsing had gepleegd.

Van Calster trok daarop naar het Hof van Cassatie met een klacht tegen Liégeois, maar dat zag geen aanwijzingen voor vervolging. Waarop het parket-generaal prompt een nieuw onderzoek tegen hem is gestart. Dat onderzoek is nu ook geseponeerd. Van Calster zelf reageert tevreden.